OSTVARIVANJE PRAVA NA BANJSKO I KLIMATSKO LIJEČENJE

Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za boračko-invalidsku zaštitu
Šifra postupka: 
MBP.SBIZ.05
Djelatnosti: 
Boračka pitanja

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Melina Selimovićstručni saradnik033/ 562 279melina.selimovic@mbp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Pomoć borcima – braniteljima kojima je neophodan nastavak liječenja od zadobijene rane, povrede, ozljede ili bolesti koji su propisani kao indikacija za ovaj vid liječenja, a koje se provodi u ustanovama u kojima se u liječenju primjenjuje prirodni faktor.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine, član 9., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/07, 7/08, 33/08, 3/12, 18/12, 45/12, 26/14; Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija), član 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/08, 6/11, 13/13, 48/13 i 12/14;

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada
Adresa stanovanja
Da li je i koliko puta koristio pravo na banjsko i klimatsko liječenje
Kontakt telefon
Općina
Ime oca

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Uvjerenje o pripadnosti OS RBiH, reviziono rješenje o priznavanju prava na ličnu/ porodičnu invalidninuOpćinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije FBiHOriginal ili ovjerena kopija(preporuka daje ljekar zdravstvene ustanova u kojoj se podnosilac liječi)
Medicinska dokumentacija za podnosioca zahtjevaNadležna zdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Preporuka ljekara specijaliste za podnosioca zahtjeva Zdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Lična karta podnosioca zahtjevaMinistarstvo unutrašnjih poslova KSOvjerena kopija
Revizorno rješenje o priznavanju prava na ličnu/porodičnu invalidninuOpćinska služba za boračko invalidsku zaštituOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
Rok utvrđen propisom je jedna budžetska godina.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Obrasci se preuzimaju u nadležnim općinama.
Obrazac: