JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA ŠKOLOVANJA

Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za boračko-invalidsku zaštitu
Šifra postupka: 
MBP.SBIZ.01
Djelatnosti: 
Boračka pitanja

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Elmina Kabadajaviši samostalni referent033-562-279elmina.ka1@gmail.com
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Dodjela jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova školovanja pripadnicima boračke populacije.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, član 5. stav ( 2) tačka 26) (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/07, 7/08, 33/08, 3/12, 18/12, 45/12, 26/14); Pravilnik za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novačane pomoći i prava na obezbjeđenje ogrjeva , Član 2. tačka 1 (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/09, 7/11, 30/13 , 14/15)

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada
Općina i adresa stanovanja
Broj članova domaćinstva
Kontakt telefon
Naziv škole, način školovanja ( polaganje dopunskih i razrednih ispita, vanredni studij itd. ), godina-razed
Stepen stručne spreme i zanimanje za koje se školuje
Razlog nemogućnosti da samostalno plati troškove školovanja
Ime oca

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Uvjerenje o pripadnosti OS RBIHOpćinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije FBiHOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanjuMinistarstvo unutrašnjih poslova KSOriginal ili ovjerena kopija
Kućna listaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje službe za zapošljavanjeSlužba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda obrazovne ustanove iz koje je vidljivo da je podnosilac zahtjeva upisan na traženo školovanjeObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Račun ili predračun na kojem je vidljiva specifikacija usluga i cijena troškova školovanjaObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda da podnosilac zahtjeva ne obnavlja upis-školsku godinuObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Izjava da podnosilac zahtjeva do sada nije dobio novčanu pomoć ili primao stipendiju od Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, nekog drugog organa ili institucije za školovanje za koje se traži pomoćNadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Revizorno rješenje o priznavanja prava na porodičnu/invalidsku penzijuNadležna općina-služba boračko-invalidske zaštiteOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 30 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.Jedna budžetska godina
Obrazac: