RADNA DOZVOLA

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
Šifra postupka: 
FZZ.JUSZ.01
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Dinka Herendasamostalni referent za izdavanje radnih dozvola033 569 110dinka herenda@juszzks.com.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje radnih dozvola strancima – stranim ulagačima-investitorima, radi većeg privrednog rasta Kantona i većeg zapošljavanje BH građana
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o strancima, član 64. i 65. (“Službeni glasnik BiH”, br. 88/15 ); Zakon o zapošljavanju stranaca, član 7. i 10. (“Službene novine FBiH”, broj: 111/12); , Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, član 2. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 100/15);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za administrativne troškove u postupku izdavanja radne dozvole50 KMVr.prih.: 722611; prima. Federalni zavod za zapošljavanje161-000-00285700-03
Naknada za administrativne troškove u postupku izdavanja radne dozvole100 KMbudž.org. Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”Sarajevo;154-001-20001352-17

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i Prezime (stranca)
Država iz koje dolazi
Naziv poslodavca
Adresa poslodavca
Period za koji se traži izdavanje radne dozvole
Obrazloženje zapošljavanja stranca

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
PasošMUP Ovjerena kopija
Rješenja o obavljanju djelatnostiOpćinski sud ili općinaOvjerena kopija
Dokaz o solventnosti poslodavcaBankaOvjerena kopija
Dokaz o podmirenim poreznim obavezamaPorezna ispostavaOriginal
Dokaz o uplati naknade troškovaBanka/poštaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje 30 dana.do 1.godine
Obrazac: