POLAGANJE ISPITA IZ OBLASTI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštite
Šifra postupka: 
KUCZ.03
Djelatnosti: 
Inspekcijski poslovi i civilna zaštita

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mesud Jusufovićsekretar Uprave033/261-040mesud.jusufovic@kucz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obuka, sticanje i provjera stručnih znanja iz oblasti protivpožarne zaštite.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu, član 128., “Službene novine FBiH”, broj: 64/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99; Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu, Poglavlje I, “Službene novine FBiH”, broj: 67/13;Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, član 28., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/11.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za polaganje ispita za protivpožarnu zaštituTroškove polaganje ispita snosi pravno lice, državni organ ili druga institucija u kojoj je kandidat zaposlen u skladu sa tačkom 18 programa polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu.( iznos 300 KM)Vr.prih.: 722429; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo; budž.org. 29010013380002210019260

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica,državnog organa ili druge institucije
Ime i prezime kandidata
Ime oca kandidata
Dan, mjesec, godina rođenja kandidata
Podaci o završenoj školi/fakultetu i stečenom stručnom zvanju
Sjedište škole-fakulteta
Stečeno stručno zvanje
Godina sticanja zvanja
Naziv i adresa pravnog lica,državnog organa ili druge institucije u kojem je kandidat zaposlen
Poslovi na koje je kandidat raspoređen u pravnom licu,državnom organu ili drugoj instituciji
Datum postavljanja na radno mjesto

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanjuObrazovna institucijaKopija, original – na uvid
Ugovor o radu ili rješenje o postavljenju na radno mjesto iz poslova protivpožarne zaštitePravno liceKopija, original – na uvid
Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvuPravno liceOriginal ili ovjerena kopija
Rodni listOpćina/matična službaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj naknadiPošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom – Najmanje 30 dana prije početka redovnProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana.Trajno
Obrazac: