UVJERENJE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI/NE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA

Ministarstvo zdravstva
Šifra postupka: 
MZ.OPP.12
Djelatnosti: 
Zdravstvo

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Alen Katovićstručni saradnik za pravne poslove033/562-151alen.katovic@mz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje uvjerenja/potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarivanja prava u drugim postupcima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 169. i 170. (“Službene novine FBiH”, br. 2/98 i 48/99);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Administrativna taksa za zahtjev 2 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Obrazloženje zahtjeva – navesti činjenice i razlog zbog kojeg se traži izdavanje uvjerenja/potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati kantonalne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok za uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena eviZakonski rok 5 dana (čl. 169), odnosno 8 dana (čl.170)Trajno
Obrazac: