UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUŽENJA

Šifra postupka: 
MPU.SU.03
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Onahti Čerkezpomoćnik ministra za upravu033 562 223onahti.cerkez@mpu.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Upis promjena od značaja za pravni promet podataka upisanih u Registar udruženja.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o udruženjima i fondacijama, član 33. stav 2., (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02); Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja i fondacija i stranih međunarodnih nevladinih organizacija (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 61/02), 7., 8., 9., “Službene novine FBiH”, broj:61/02.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Administrativna taksa na rješenje o registraciji udruženja građana100 KMVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. /3380002210019260
Naknada za upis u registar udruženja100 KMVr.prih.: 722421; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. /3380002210019260

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Podnosilac zahtjeva
Naziv udruženja
Skraćeni naziv udruženja
Broj i datum rješenja o upisu u registar udruženja
Sjedište udruženja
Promjena naziva udruženja
Promjena skraćenog naziva udruženja
Promjena sjedišta udruženja
Osobe kojima prestaje pravo predstavljanja i zastupanja udruženja
Nove osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje udruženja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Zahtjev za upis promjenaPodnosilac zahtjevaOriginal(obrazac broj 6)(2x)
Izmjene i dopune statuta ili novi statutPodnosilac zahtjevaOriginal(2x)
Odluka o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji, odnosno prestanku subjekta upisaPodnosilac zahtjevaOriginal(obrazac broj 7)
Prijava za upis promjene djelatnosti, statuta i članova organa upravljanjaPodnosilac zahtjevaOriginal(obrazac broj 5)
Odluka o razrješenju i imenovanju članova organa upravljanjaPodnosilac zahtjevaOriginal
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Dokaz o uplati taksePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Prosječno vrijeme rješavanja potpunog zahtjeva 20 dana.Trajno
Obrazac: