ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODRŽAVANJA I ISPITIVANJA APARATA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaInspektorat za zaštitu od požara, zaštitarske agencije i unutrašnje službe zaštite, matične knjige i civilni registar

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova

CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Šifra postupka: 
MUP.UAP.I.02
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Milada Zahiragićinspektor033 286 718inspektori.ppz@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje odobrenja pravnim licima za obavljanje poslova održavanja- ispitivanje aparata za početno gašenje požara.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku Federacije BiH, član 67. i 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu , član 39. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09); Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnih požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja , član 23. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/11);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa na zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa na rješenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu u sudski registarOpćinski sudKopija
Dokaz o raspolaganju odgovarajućim radnim prostorom (zemljišnoknjižni izvadak ili ugovor o zakupu)Općinski sud/podnosilac zahtjevaOriginal
Popis opreme za održavanjeaparata za gašenje požaraPodnosilac zahtjevaOriginal
Dokaz o položenom stručnom ispitu za stručno liceOvlaštenje proizvođača do donošenja propisa od strane Federalnog ministarstva energetike i rudarstvaOvjerena kopija
Dokaz da je stručno lice u radnom odnosuPIO/MIOOvjerena kopija
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Neograničeno
Obrazac: