PONIŠTENJE LIČNE KARTE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.30
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Poništavanje lične karte državljaninu koji je izgubio licnu kartu ili mu je licna karta ukradena, uništena ili je na bilo koji drugi nacin ostao bez nje, radi ostvarivanja i zaštite prava građana.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Treba biti upisano: Zakon o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 32/01,16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12); Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa na izdavanje rješenja za poništenje lične karte8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Kontakt telefon
E-mail adresa
Serijski broj izgubljene lične karte
Okolnosti nestanka lične karte

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
LK OI 4 (obrazac lične karte sa slikom)Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – Sektor za građanska stanjaOriginal
Potvrda nadležne policijske uprave o okolnostima nestanka dokumentaMinistarstvo unutrašnjih poslovaOriginal ili kopija
Dokaz o uplati takseKanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju od takseNadležni organ iz člana 8 Zakona o administrativnim taksamaOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.Trajno
Obrazac: