Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
Šifra obrasca:
JUSZ.OBZ.01

Predmet: UVJERENJE O NEZAPOSLENOSTI


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Ulica i broj


____________________________________________________________________________________________
Svrha

UVJERENJE O NEZAPOSLENOSTI

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMUP Na uvid
Prijava mjesta prebivališta ili boravištaMUP Na uvid
Dokaz o stepenu stručnog obrazovanja (ako nije upisan u radnu knjižicu)Obrazovna institucijaNa uvid
Uvjerenje je oslobođeno od plaćanja takse u smislu člana 8. Zakona o administrativnim taksama (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 30/01- Prečišćen tekst, 22/02, 10/05 i 26/08).JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”Original

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje predmeta je 5 dana.Za uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija rok 1 dan.Do promjene statusa