Ministarstvo unutrašnjih poslova
MUP.KM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za putne isprave
MUP.UAP.SA.OA.01 PRVA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.02 PONOVNA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.03 PROMJENE VLASNIŠTVA NAD VOZILOM