Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za administraciju Stari Grad
MUP.UAP.SA.OA.33 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM POTVRDE O VLASNIŠTVU
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za administraciju Centar
MUP.UAP.SA.OA.34 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM POTVRDE O REGISTRACIJI