Administrativni postupci

Ministarstvo zdravstva
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MZ.OPP.09
PRESTANAK RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA/PRIVATNE PRAKSE
Utvrditi ispunjenost uvjeta za izdavanje rješenja o prestanku rada zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse
MZ.OPP.10
PRISTUP INFORMACIJAMA
Pristup informacijama koje su pod kontrolom javnog organa – Ministarstva, u skladu sa javnim interesom, radi ostvarivanja i zaštite drugih prava podnosilaca zahtjeva.
MZ.OPP.11
ODOBRAVANJE RADA ORDINACIJE/LABORATORIJE ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA U KUCI
Utvrditi ispunjenost uvjeta u pogledu prostora, kadra i opreme, kako bi se moglo izdati odobrenje za rad ordinacije/laboratorije/zdravstvene njege bolesnika u kući
MZ.OPP.12
UVJERENJE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI/NE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA
Izdavanje uvjerenja/potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarivanja prava u drugim postupcima.
MZ.SF.13
ODOBRENJE ZA IZDAVANJE ORTOPEDSKIH POMAGALA
Ostvarivanje prava RVI-a na korištenje ortopedskog pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala i odobriti korišenje istih
Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za pravne, opće i administrativne poslove
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU, DUGOROČNU,BESKA
OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU, DUGOROČNU,BESKAMATNU NOVČANU POZAJMICU ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA
Pomoć u rješavanju stambenog pitanja pripadnicima boračke populacije plaćanjem -dodjelom jednokratne, dugoročne, beskamatne novčane pozajmice.
InstitucijeZavod za izgradnju Kantona sarajevoSektor za zajedničke poslove
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
ZI.SKKU.01
IZDAVANJE PODATAKA IZ KATASTRA KOMUNALNIH UREĐAJA
Podaci iz katastra komunalnih uređaja obavezno se koriste u planiranju i uređenju prostora i u projektovanju i izvođenju građevinskih i druguh radova. Istovremeno se osigurava bezbjednost građana i materijalnih dobara, kao i postupanje u skladu sa važećim propisima.
ZI.SZP.01
PRISTUP INFORMACIJAMA
Ostvarivanje prava podnosioca zahtjeva.
InstitucijeZavod za izgradnju Kantona sarajevoSektor za pripremu uređenja gradskog građevinskog zemljišta
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
ZI.SPUGGZ.01
POTVRDA O PLAĆENIM TROŠKOVIMA UREĐENJA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
ZI.SPUGGZ.02
KOPIJA DOKUMENATA IZ ARHIVE ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
Dokazivanje činjenica zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
InstitucijeZavod za informatiku i statistikuSektor za statistiku
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
ZIS.SS.01
PRISTUP INFORMACIJAMA
Svrha postupka je odgovor na zahtjev za informacijama. Formalni administrativni postupak je tek teoretska mogućnost kada bi stranka formalno zahtijevala pristup putem Zakona o slobodi pristupa, za čim inače nema potrebe jer se odgovor daje i bez toga.
InstitucijeZavod za planiranje razvoja Kantona SarajevoSektor za GIS
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
ZP.GIS.01
IZVOD IZ PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE
Utvrditi planiranu namjenu zemljišta na određenim lokalitetima u cilju realizacije izgradnje i uređanja prostora.