Administrativni postupci

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za pravne, kadrovske poslove i koordinaciju
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.UAP.SA.OPKPK.08
ODOBRENJE ZA RAD UNUTRAŠNJE ZAŠTITARSKE SLUŽBE
Ostvarivanje prava na rad unutrašnje zaštitarske službe.
MUP.UAP.SA.OPKPK.09
IZDAVANJE SLUŽBENIH ISKAZNICA ZA LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE ZAŠTITE
Ostvarivanje prava na obavljanje poslova i zadataka u skladu sa važećom propsisima, za lica koja obavljaju poslove zaštite.
MUP.UAP.SA.OPKPK.10
ODOBRENJE ZA ODRŽAVANJE I ORGANIZACIJU JAVNIH MANIFESTACIJA NA VIŠE OPĆINA KANTONA SARAJEVO
Odobrenje za održavanje javnih manifestacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.UP.SPKLPE.OAP.08
POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA
Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda po izrečenim novčanim kaznama – prekršajnim nalozima.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.03
ODOBRENJE ZA NABAVKU VATRENOG ORUŽJA
Utvrđivanje opravdanosti i podobnosti podnosioca zahtjeva za nabavljanje vatrenog oružja.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.04
ODOBRENJE ZA NABAVLJANJE MUNICIJE
Utvrđivanje opravdanosti zahtjeva za nabavljanje municije.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.05
IZDAVANJE ORUŽNOG LISTA I ODOBRENJA ZA DRŽANJE ORUŽJA
Utvrđivanje opravdanosti zahtjeva za izdavanje oružnog lista i odobrenja za držanje oružja.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.06
ODOBRENJA ZA NABAVKU I PRIJEVOZ EKSPLOZIVNIH MATERIJA
Utvrđivanje opravdanosti podnosioca zahtjeva za nabavku i prijevoz eksplozivnih materija.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.07
UVJERENJE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA
Izdavanje uvjerenja i potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarenje i zaštite prava podnosilaca u drugim postupcima.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.09
ZABRANA ODRŽAVANJA JAVNOG SKUPA
Zakonito postupanje organizatora javnog skupa radi sigurnosna situacija-zabrana održavanja javnog skupa.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.10
IZDAVANJE ODOBRENJA ZA IZVOĐENJE BAKLJADE, VATROMETA I SL.
Utvrđivanje opravdanosti zahtjeva za izdavanje odobrenja za izvođenje bakljade, vatrometa i slične priredbe, radi zaštite javne sigurnosti.
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne, kadrovske, logističke poslove i edukacijuOdjeljenje za analitiku, planiranje i evidenciju
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.01
IZDAVANJE UVJERENJA O NE/OSUĐIVANOSTI
Izdavanje uvjerenja radi uređenja statusnih pitanja i ostvarivanja i zaštite prava građana.
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.02
UVJERENJE IZ PREKRŠAJNE EVIDENCIJE
Izdavanje uvjerenja za ostvarenje statusnih pitanja i prava građana.
Ministarstvo unutrašnjih poslova1. Policijska uprava
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.11
ODOBRENJE ZA KRETANJE NAOURUŽANJA I VOJNE OPREME
Ispunjavanje uslova za kretanje naoružanja i vojne opreme.
Ministarstvo zdravstva
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MZ.OPP.01
ODOBRENJE ZA RAD APOTEKE ZDRAVSTVENE USTANOVE
Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta u pogledu prostora, kadra i farmaceutske opreme, kako bi se moglo izdati odobrenje za rad apoteke zdravstvene ustanove.
MZ.OPP.02
ODOBRENJE ZA RAD APOTEKE U PRIVATNOJ PRAKSI/OGRANKA APOTEKE ZDRAVSTVENE USTANOVE
Utvrditi ispunjenost uvjeta u pogledu prostora, kadra i farmaceutske opreme, kako bi se moglo izdati odobrenje za rad apoteke u privatnoj praksi.
MZ.OPP.03
ODOBRENJE ZA RAD SPECIJALIZIRANE TRGOVINE ZA PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA NA MALO
Utvrđivanje ispunjenost propisanih uvjeta u pogledu prostora, opreme i kadra za izdavanje odobrenja za rad specijalizirane trgovine za promet medicinskih sredstava na malo i izdavanje rjesenja kojim se odobrava rad
MZ.OPP.04
POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SA STEČENOM SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM
Sticanje prava na samostalan rad zdravstvenog radnika sa stečenom srednjom stručnom spremom.
MZ.OPP.05
Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana
Utvrđivanje ispunjenost uvjeta u pogledu prostora, kadra i opreme, radi izdavanja odobrenja za rad zdravstvene ustanove.
MZ.OPP.06
OBAVLJANJE METODA I POSTUPAKA ALTERNATIVNE MEDICINE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI/PRIVATNOJ PRAKSI
Utvrditi ispunjenost propisanih uvjeta u pogledu prostora, opreme i kadra za izdavanje odobrenja za obavljanje metoda i postupaka alternativne medicine