Administrativni postupci

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaSarajevogas d.o.o. Sarajevo
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
KJKPSG.SR.01
SAGLASNOST NA LOKACIJU
Svrha postupka je bezbjedna i zakonita izgradnja objekata u skladu sa planom prostornog uređenja. Postupkom se postiže usklađenost položaja i načina izgradnje objekata sa položajem postojeće i planirane gasne mreže, a koja je neophodna radi zaštite gasovoda, imovine i lica u blizini gasovoda, radi kontinuiranog snabdijevanja prirodnim gasom objekata u Kantonu i radi stvaranja pretpostavki za priključenje planiranog objekta na distributivnu gasnu mrežu.
KJKPSG.SR.02
SAGLASNOST NA TRASU INRASTRUKTURU OBJEKTA
Svrha postupka je bezbjedna i zakonita izgradnja objekata u skladu sa planom prostornog uređenja. Postupkom se postiže usklađenost položaja i načina izgradnje objekata sa položajem postojeće i planirane gasne mreže, a koja je neophodna radi zaštite gasovoda, imovine i lica u blizini gasovoda, radi kontinuiranog snabdijevanja prirodnim gasom objekata u Kantonu i radi stvaranja mogucnosti za priključenje planiranog objekta na distributivnu gasnu mrežu.
KJKPSG.SR.04
ENERGETSKA SAGLASNOST
Utvrđivanja usklađenosti datih tehničkih rješenja u projektnoj dokumentaciji sa važećom zakonskom i tehničkom regulativom.
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
KJKPSG.SR.03
INFORMACIJA O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČKA
Analiza tehničkih, energetskih i ekonomskih mogučnosti priključenja potencijalnog kupca.
KJKPVIK.BR.01
POTVRDA O IZMIRENIM KOMUNALNIM USLUGAMA
Izdavanje potvrde o visini dugovanja na zahtjev potrošača.
KJKPVIK.TS.OVKMP.0
SAGLASNOST NA REGULACIONE I URBANISTIČKE PLANOVE
Usklađivanje razvoja lokalnih zajednica i neophodne infrastrukture vodovodne i kanalizacione mreže.
KJKPVIK.TS.OVKMP.01
NAČELNA SAGLASNOST ZA PRIKLJUČAK NA GRADSKU VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU
Definisanje tehničkih uslova za priključenje objekta na javnu vodovodnu/kanalizacionu mrežu.
KJKPVIK.TS.OVKMP.03
SAGLASNOST NA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICA I DRUGIH INSTALACIJA
Definisanje tehničkih uslova za izgradnju saobraćajnice ili drugih instalacija u odnosu na javnu vodovodnu/kanalizacionu mrežu.
KJKPVIK.TS.OVKMP.04
SAGLASNOST NA PROJEKTE UNUTRAŠNJIH I VANJSKIH VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA I PROJEKTE VANJKOG UREĐENJA
Izvršiti pregled dostavljene projekte dokumentacije u svrhu sagledavanja ispunjenja tehničkih i zakonskih propisa.
KSF.01
IZDAVANJE PS OBRASCA
Izdavanje potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarivanja prava u drugom postupku.
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaToplane sarajevo
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
KJKPT.SR.01
SAGLASNOST NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU
Izgradnja objekata i/ili priključenje na sistem Toplana.
KJKPT.SR.02
SAGLASNOST NA PROJEKTNE PROGRAME
Izgradnja objekata i/ili priključenje na sistem Toplana.
KJKPT.SR.03
SAGLASNOST NA LOKACIJU
Izgradnja objekata i/ili priključenje na sistem Toplana.
KJKPT.SR.04
SAGLASNOST NA TRASU INFRASTRUKTURNIH MREŽA
Izgradnja objekata i/ili priključenje na sistem Toplana.
KJKPT.SR.05
NAČELNA ENERGETSKA SAGLASNOST NA PRIKLJUČAK
Izgradnja objekata i/ili priključenje na sistem Toplana.
KJKPT.SR.06
KONAČNA ENERGETSKA SAGLASNOST NA PRIKLJUČAK
Izgradnja objekata i/ili priključenje na sistem Toplana.
KJKPT.SR.07
ZAHTJEV ZA IZRADU PROJEKTNOG PROGRAMA
Izgradnja objekata i/ili priključenje na sistem Toplana.
InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštite
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
KUCZ.01
POLAGANJE ISPITA ZA DOBROVOLJNOG VATROGASCA
Obuka, sticanje i provjera stručnih znanja za obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca.
KUCZ.02
POLAGANJE ISPITA ZA PROFESIONALNOG VATROGASCA
Obuka, sticanje i provjera stručnih znanja za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca.
KUCZ.03
POLAGANJE ISPITA IZ OBLASTI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE
Obuka, sticanje i provjera stručnih znanja iz oblasti protivpožarne zaštite.