Administrativni postupci

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MP.SPVŠ.04
ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA OBJEKTE ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE I SIROVINE, MJEŠAONICE I OBJEKTE ZA USKLADIŠTENJE
Obezbjediti da svi objekti budu odobreni u skladu sa propisanim uslovima.
MP.SPVŠ.05
ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA U POGLEDU LOKACIJE OBJEKTA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE IZ ČLANA 18. STAV 1. ZAKONA O VETERINARSTVU (“SLUŽBENE NOVINE FBIH”, BROJ 46/00)
Odobravanje odnosno registrovanje objekata radi izdavanja veterinarskog kontrolnog broja ili registracijskog broja – zaštita zdravlja ljudi i životinja.
MP.SPVŠ.06
ISPUNJAVANJE USLOVA ZA OSNIVANJE VETERINARSKIH ORGANIZACIJA
Registracija veterinarskih organizacija i obavljanje djelatosti u skladu sa propisanim uslovima.
MP.SPVŠ.07
ISPUNJAVANJE USLOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEZINFENKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
Registracija objekata i vršenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata kao veterinarsko zdravstvenih mjera.
MP.SPVŠ.08
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE
Ostvarivanje prava na naknadu štete u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja
MP.SPVŠ.09
POTVRDA O REGISTRACIJI OBJEKATA U POSLOVANJU SA SIROVINAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
Registracija objekata u skladu sa propisanom procedurom.
MP.SPVŠ.10
VETERINARSKO-ZDRAVSTVENA SAGLASNOST ZA ODRŽAVANJE SAJMOVA, AUKCIJA, SMOTRI, IZLOŽBI, SPORTSKIH NATJECANJA, TRGOVINE I DRUGIH MANIFESTACIJA SA ŽIVOTINJAMA
Obezbjediti da održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja, trgovine i drugih manifestacija sa životinjama budu pod nadzorom veterinarske inspekcije radi zaštite zdravlja ljudi i životinja.
MP.SPVŠ.11
RJEŠENJE O REGISTRACIJI FARME
Utvrđivanje ispunjenosti propisanh veterinarsko zdravstvenih uslova za farme kopitara i papkara veći od 20 uslovnih grla; peradi i kunića većih od 10 uslovnih grla; valionice; farme za uzgoj divljači i krznaša; uzgajališta puževa; ribnjaci i drugi objekti akvakulture.
MP.SPVŠ.12
RJEŠENJA O ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA OBJEKTE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE TRGOVINE, KONZERVIRANJA, OBRADE, PRERADE I SKLADIŠTENJA KOŽE I KRZNA
Utvrđivanje propisanih veterinarsko zdravstvenih uslova radi zaštite zdravlja ljudi i životinja.
MP.SPVŠ.13
ODOBRENJE ZA IZRADU VETERINARSKIH OZNAKA
Obezbjediti da registrirani objekti za klanje životinja koriste odobrene žigove i oznake.
MP.SPVŠ.14
RJEŠENJE O OSNIVANJU CENTRA ZA PAKOVANJE JAJA
Obezbjediti da centri za pakovanje jaja budu registrovani i pod nadzorom veterinarske inspekcije.
MP.SPVŠ.15
RJEŠENJA O UPISU U REGISTAR VETERINARSKIH ORGANIZACIJA
Upis u registar veterinarskih organizacija
MP.SPVŠ.16
RJEŠENJE O USKLAĐENOSTI SA PROPISANIM VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM USLOVIMA U POGLEDU LOKACIJE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE IZ ČLANA 19. STAV 1. ZAKONA O VETERINARSTVU (“SLUŽBENE NOVINE FBIH”, BROJ 46/00)
Obezbjediti da objekti za: klanje životinja; rasjecanje i obradu mesa, mesa divljači, ribe, rakove, školjke, puževe i žabe namjenjeni javnoj potrošnji; prerada mesa, mesa divljaći, ribe, mlijeka, jaja, meda i drugih proizvoda namjenjenih ishrani ljudi putem javne potrošnje; hlađenje; zamrzavanje, i/ili uskladištenje, te prodaju istih, budu odobreni u skladu sa propisanom procedurom.
MP.SPVŠ.17
VETERINARSKO-ZDRAVSTVENE SAGLASNOSTI NA LOKACIJU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA KAO ŠTO SU: FARME KOPITARA I PAPKARA VEĆIH OD DVADESET USLOVNIH GRLA, PERADI I KUNIĆA VEĆIH OD DESET USLOVNIH GRLA, VALIONICE, FARME ZA UZGOJ
Utvrđivanje uslova i odobravanje objekata u skladu sa važećim propisima.
MP.SPVŠ.18
SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR DORAĐIVAČA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
Svrha ovog administrativnog postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje dorade sjemena u pogledu stručne osposobljenosti, da raspolaže radnim prostorom i opremom za doradu sjemena, te prostorom za odvojeno skladištenje pojedinih vrsta i kategorija sjemena koji zadovoljava minimalne tehničke uvjete i uvjete propisane Pravilnikom o tehničkoj opremljenosti objekta, sanitarno-higijenskim uvjetima u pogledu kapaciteta i opreme za dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju objekta i bilja kao i dali ima osiguranu zdravstveno-tehničku zaštitu radnog prostora i zaposlenih koji u njemu rade (sprečavanje štetnog uticaja hemijskih sredstava kojima se šumsko sjeme tretira i sl.).
MP.SPVŠ.19
SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR LABORATORIJA ZA UTVRĐIVANJE KVALITETA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
Svrha ovog administrativnog postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za laboratorijsko utvrđivanje kvaliteta šumskog i hortikulturnog sjemena koje se određuje njegovom čistoćom, vlagom, klijavošću, vitalitetom i zdravstvenim stanjem
MP.SPVŠ.20
KRČENJE ŠUME-PROMJENA NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA
Promjena namjene šumskog zemljišta ima za svrhu pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko u cilju izgradnje idividualnih objekata, privrednih objekata, infrastrukture i sl. u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom odnosno privođenje šumskog zemljišta planiranoj namjeni
MP.SPVŠ.21
SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SADNOG MATERIJALA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.22
SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
Svrha ovog administrativnog postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za proizvodnju sjemena šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.
MP.SPVŠ.23
SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA SADNOG MATERIJALA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
Svrha ovog administrativnog postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za uvoz sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.