Administrativni postupci

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MP.SPVŠ.24
SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA, DRVEĆA I GRMLJA
Svrha ovog administrativnog postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za uvoz sjemena šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja
MP.SPVŠ.25
SAGLASNOST NA GODIŠNJI PLAN GOSPODARENJA LOVIŠTEM
Svrha postupka je da se utvrdi da li dostavljeni godišnji plan gospodarenja sadrži sve elemente, te da li je usklađen sa lovno gospodarskom osnovom u cilju planskog, racionalnog i održivog gospodarenja sa divljači i lovištem
MP.SPVŠ.26
SAGLASNOST NA LOVNO GOSPODARSKU OSNOVU
Svrha postupka je da se utvrdi da li dosatavljena “lovno gospodasrka osnova” sadrži sve elemente u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, načinu i nositeljima izrade, odnosno odobravanja “lovno gospodarske osnove”, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem kao i da li je urađena u cilju očuvanja biološke ravnoteže i održivog gospodarenja sa divljači i lovištem
MP.SPVŠ.27
NAKNADA ŠTETE OD MEDVJEDA
Svrha postupka je da se utvrdi da li je zahtjev za nadoknadu štete osnovan.
MP.SPVŠ.28
SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE RADOVA U ŠUMARSTVU
Svrha postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje radova u šumarstvu, u pogledu angažovanih stručnih lica, radnika kao i u pogledu opreme za izvođenje radova.
MP.SPVŠ.29
SAGLASNOST NA ŠUMSKO PRIVREDNU OSNOVU
Svrha postupka je da se utvrdi da li šumsko privredna osnova sadržava sve elemente koji su definisani Zakonom i Pravilnikom o elementima za izradu, postupku donošenja i reviziji šumsko privrednih osnova, te da li je izrađena na principu trajnosti gospodarenja šumama i šumskim zemljištem.
MP.SPVŠ.30
SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH RADOVA U PRIVATNIM ŠUMAMA
Svrha postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje stručnih radova u šumarstvu u pogledu angažovnih stručnih lica
MP.SPVŠ.31
SAGLASNOST ZA UPOTREBU PODATAKA/DOKUMENATA IZRAĐENIH I PRIPREMLJENIH TOKOM IZRADE ŠUMSKO PRIVREDNE OSNOVE ZA DRŽAVNE I PRIVATNE ŠUME
Svrha postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ima opravdan zahtjev za upotrebu podataka i dokumenata iz šumsko privrednih osnova.
MP.SPVŠ.32
OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – BILJNA PROIZVODNJA (PRAVNA LICA I OBRTNIČKA DJELATNOST)
Utvrđivanje činjeničkog stanja i njihovo rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na novčani podsticaj u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – biljna proizvodnja
MP.SPVŠ.33
OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – MODEL KAPITALNIH ULAGANJA
Utvrđivanje činjeničkog stanja i rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na novčani podsticaj – model kapitalnih ulaganja.
MP.SPVŠ.34
OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNU NOVČANU PODRŠKU – ANIMALNA PROIZVODNJA
Utvrđivanje činjeničkog stanja i rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na federalnu novčanu podršku – animalna proizvodnja.
MP.SPVŠ.35
OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNU NOVČANU PODRŠKU – BILJNA PROIZVODNJA
Utvrđivanje činjeničkog stanja i njihovo rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na federalnu novčani podsticaj u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – biljna proizvodnja.
MP.SPVŠ.36
OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – ANIMALNA PROIZVODNJA
Utvrđivanje činjeničkog stanja i njihovo rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na novčani podsticaj – animalna proizvodnja
MP.SPVŠ.37
PROMJENA VETERINARSKOG KONTROLNOG BROJA
Obezbjediti da svi objekti budu odobreni u skladu sa propisanom uslovima.
MP.SPVŠ.38
SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR DORAĐIVAČA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA
Svrha postupka je dobijanje saglasnosti, kao preduslov za upis u Registar radi obavljanja djelatnosti, ostvarenja i zaštite pripadajućih prava.
MP.SPVŠ.39
UPIS U REGISTAR LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA
Svrha postupka je dobijanje saglasnosti, kao preduslov za upis u Registar, obavljanje djelatnosti, ostvarenje i zaštita pripadajućih prava.
MP.SPVŠ.40
UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SJEMENA
Svrha postupka je dobijanje saglasnosti, kao preduslov za upis u Registar. Nakon podnošenja zahtjeva planira se proces i odlučuje o ispunjavanju uslova za dobijanje saglasnosti, nakon čega se otprema Federalnom ministarstvu i arhivira.
MP.SPVŠ.41
UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA MICELIJA, JESTIVIH I LJEKOVITIH GLJIVA
Svrha postupka je dobijanje saglasnosti, kao preduslov za upis u Registar. Nakon podnošenja zahtjeva planira se proces i odlučuje o ispunjavanju uslova za dobijanje saglasnosti, nakon čega se otprema Federalnom ministarstvu i arhivira.
MP.SPVŠ.42
UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA PRESADNICA
Svrha postupka je dobijanje saglasnosti, kao preduslov za upis u Registar. Nakon podnošenja zahtjeva planira se proces i odlučuje o ispunjavanju uslova za dobijanje saglasnosti, nakon čega se otprema Federalnom ministarstvu i arhivira.
MP.SPVŠ.43
PRETHODNA VODNA SAGLASNOST
Definiranje vodnih uslova za potrebe izdavanja urbanističkih, građevinskih, upotrebnih i okolinskih dozvola i dodjele koncesija.