Administrativni postupci

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MONM.SPOSO.05
EKVIVALENCIJA I NOSTRIFIKACIJA INOSTRANIH SVJEDODŽBI
Sticanje uslova da učenici koji su dio osnovnog ili srednjeg obrazovanja obavili u inostranstvu, nastave obrazovanje u Kantonu Sarajevo ilisteknu uslove za zaposlenje.
MONM.SPOSO.06
UVJERENJE O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE
Potvrđivanje činjenica iz službene evidencije koje podnosiocima služe za priznavanje obrazovanja stečenog u KS, radi nastavka obrazovanja ili zaposlenja van granica BiH.
MONM.SPOSO.07
STATUSNE PROMJENE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA
Upis promjene podataka od značaja za obavljanje djelatnosti odgojno obrazovnih ustaanova.
MONM.SPOSO.08
OSNIVANJE OSNOVNE ŠKOLE-PRETHODNA SAGLASNOST VLADE KANTONA SARAJEVO
Ostvarivanje prava na osnivanje osnovne škole pod jednakim uslovima pravnim i fizičkim licima, domaćim i stranim.
MONM.SPOSO.09
UPIS U REGISTAR OSNOVNIH ŠKOLA
Omogućava osnivanje osnovne škole pod jednakim uslovima pravnim i fizičkim licima, domaćim i stranim.
MONM.SPOSO.10
OSNIVANJE SREDNJE ŠKOLE-ODLUKA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Omogućava osnivanje srednje škole pod jednakim uslovima pravnim i fizičkim licima, domaćim i stranim.
MONM.SPOSO.11
UPIS U REGISTAR SREDNJIH ŠKOLA
Osnivanje srednje škole pod jednakim uslovima pravnim i fizičkim licima, domaćim i stranim.
MONM.SPOSO.12
ODOBRENJE KORIŠTENJE NAZIVA “KANTON SARAJEVO”U NAZIVU UDRUŽENJA (ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST)
Zaštita naziva “Kanton Sarajevo”, te ostvarivanje prava na unošenja istog u naziv udruženja/fondacija koje se bave djelatnostima iz oblasti obrazovanja, nauke i mladih.
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor za saobraćaj i edukaciju
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MONM.SSE.01
STICANJE ZVANJA INSTRUKTORA I LICENCE PREDAVAČA/ISPITIVAČA
Osposobljavanje i dodjela dozvole instruktora vožnje novim instruktorima vožnje; dodjela licence predavača teoretske nastave, ispitivača iz teoretskog dijela ispita, ispitivača iz upravljanja motornim vozilom i ispitivača iz poznavanja prve pomoći, a u svrhu osposobljavanja kandidata za vozača motornih vozila u praktičnom upravljanju motornim vozilom.
MONM.SSE.02
POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA
Organizovanje ispita za kandidate za vozača motornih vozila radi dobijanja vozačke dozvole.
MONM.SSE.03
PROVJERA POZNAVANJA SAOBRAĆAJNIH PROPISA
Provjera poznavanja saobraćajnih propisa radi brisanja kaznenih bodova iz evidencije i vraćanje vozačke dozovole.
MONM.SSE.04
VERIFIKACIJA UVJETA RADA AUTOŠKOLA
Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za rad autoškola, te davanje odobrenja za rad autoškole.
MONM.SSE.05
PRODUŽENJE DOZVOLE VOZAČA INSTRUKTORA/PRODUŽENJE LICENCE
Izdavanje važeće dozvole za instruktora vožnje, odnosne licence.
MONM.SSE.06
PROMJENE U USLOVIMA RADA AUTO ŠKOLE
Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za rad autoškola
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor za visoko obrazovanje
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MONM.SVON.01
OSNIVANJE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE I NAUČNO ISTRAŽIVAČKIH INSTITUTA
Osnivanje visokoškolske ustanove radi obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja i naučno istraživačkog rada.
MONM.SVON.02
UPIS U REGISTAR AKREDITOVANIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I REGISTAR AKREDITOVANIH STUDIJSKIH PROGRAMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, UPIS U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI I FIZIČKIH LICA KOJA SE BAVE
Upis u Registar radi ostvarivanja prava na rad visokoškolske ustanove i izdavanja stečenih diploma.
MONM.SVON.03
ODLUKA O USKLAĐENOSTI STATUTA SA ZAKONOM O VISOKOM OBRAZOVANJU
Ocjena usklađenosti statuta/izmjena i dopuna statuta visokoškolskih ustanove sa Zakonom.
MONM.SVON.05
VODJENJE REGISTARA O STUDENTSKIM ORGANIZACIJAMA NA PODRUČJU KS
Vođenje evidencije studentskih organizacija, radi ostvarenja društveno korisnih potreba studenata.
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MONM.SVON.04
INSTITUCIONALNA AKREDITACIJA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I AKREDITECIJA STUDENTSKIH POGRAMA
Formalna potvrda o ispunjenosti kriterija- standarda kvaliteta u visokom obrazovanju.
Ministarstvo privredeDirekcija za turizam
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MP.DT.01
IZDAVANJE ISKAZNICE ZA TURISTIČKOG VODIČA
Izdavanje iskaznice turističkog vodiča u skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti i Pravilnikom o izdavanju iskaznice turističkog vodiča – evidencija izdatih iskaznica.