Administrativni postupci

InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštiteSektor za ekonomske poslove
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
KUCZ.SMFP.01
POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH NOVČANIH SREDSTAVA
Ostvarivanje prava na povrat više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih sredstava.
InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštiteSektor za normativno pravne i personalne poslove
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
KUCZ.SNPP.01
Pristup informacijama
Svrha je osigurati transparentnost i odgovornost javnih organa.
InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštiteSektor za zaštitu od požara i vatrogastvo
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
KUCZ.SZPV.01
OBEZBJEĐENJE JAVNIH SKUPOVA
Svrha je da se osigura bezbijednost ljudi imovine
InstitucijeKantonalna uprava za inspekcijske poslove
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
KUIP.ISZFI.01
SANITARNE SAGLASNOST NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU
Zaštita zdravlja ljudi kroz osiguranje poslovanja u propisanim uslovima.
KUIP.ITI.01
IZDAVANJE I PRODUŽENJE RJEŠENJA O UPOTREBI POSUDE POD PRITISKOM
Ocjena tehničke ispravnosi, pogonske sigurnosti i tehničke ekonomičnosti i sigurnost zaposlenika na radu.
KUIP.IVI.01
VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA POŠILJKE ŽIVOTINJA I PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
Potvrđivanje uslova definisanih u certifikatu.
KUIP.IVI.02
OVJERA CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE PASA, MAČAKA I TVOROVA, U SKLADU SA ČLANOM 5 (1) I (2) UREDBE (EZ) BROJ 576/2013
Verifikacija uslova definisanih u certifikatu za nekomercijalno kretanje u EU iz BiH, pasa, mačaka i tvorova u skladu sa članom 5(1) i (2) Uredbe (EZ) broj 576/2013.
KUIP.IVI.03
UVJERENJE/POTVRDA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA (UVJERENJE O STALNO VETERINARSKOM NADZORU)
Izdavanje uvjerenja i potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarenje i zaštite prava podnosilaca u drugim postupcima.
KUIP.IVI.04
UVJERENJE/POTVRDA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA (ISPUNJAVANJE PROPISANIH USLOVA OBJEKATA NAMJENJENIH PROVODJENJU KARANTINSKIH MJERA ZA ŽIVOTINJE I PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA IZ UVOZA)
Izdavanje uvjerenja, potvrda odnosno davanje pozitivnog mišljenja o uslovnosti karantinskog objekta za životinje i životinjsko sjeme iz uvoza
KUIP.SSZP.01
PRISTUP INFORMACIJAMA
Svrha postupka je transparentnost u radu i dostupnost informacijama kojima ovaj organ raspolaže
InstitucijeKantonalna uprava za inspekcijske posloveInspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
KUIP.ISZFI.02
SPROVODNICA ZA PRENOS UMRLOG LICA
Zaštita zdravlja ljudi kroz postupanje po propisanim uvjetima koji onemogućavaju širenje zaraze
Institucije
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
KZZBPP.01
OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ
Ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć čime se korisnicima-fizičkim licima omogućava ostvarivanje prava na pravično suđenje i pravo na jednak pristup pravdi pred sudom i drugim organima.
Ministarstvo za boračka pitanja
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MBP.KM.01
PRISTUP INFORMACIJAMA
Omogućavanje svakom fizičkom i pravnom licu pravo na pristup informaciji koja je pod kontrolom javnog organa. Time se podstiče veća transparentnost i odgovornost javnih organa.
Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za boračko-invalidsku zaštitu
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MBP.SBIZ.01
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA ŠKOLOVANJA
Dodjela jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova školovanja pripadnicima boračke populacije.
MBP.SBIZ.02
OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI U VIDU PREHRAMBENIH I HIGIJENSKIH ARTIKALA
Pomoć borcima-braniteljima koji se nalaze u teškoj ekonomsko-socijalnoj situaciji.
MBP.SBIZ.03
OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA RJEŠAVANJE SOCIJALNIH POTREBA
Pomoć borcima/braniteljima u rješavanju teške ekonomsko-socijalne situacije u kojoj se nalaze.
MBP.SBIZ.04
OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA PLAĆANJE TROŠKOVA STANARINE
Pomoć borcima-braniteljima u rješavanju teške ekonomsko-socijalne i stambene situacije u kojoj se nalaze.
MBP.SBIZ.05
OSTVARIVANJE PRAVA NA BANJSKO I KLIMATSKO LIJEČENJE
Pomoć borcima – braniteljima kojima je neophodan nastavak liječenja od zadobijene rane, povrede, ozljede ili bolesti koji su propisani kao indikacija za ovaj vid liječenja, a koje se provodi u ustanovama u kojima se u liječenju primjenjuje prirodni faktor.
MBP.SBIZ.06
OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU BESPOVRATNU DODJELU SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA
Pomoć borcima-braniteljima u rješavanje stambenih potreba.
MBP.SBIZ.07
OSTVARIVANJE PRAVA NA OBEZBJEĐENJE OGRIJEVA
Pomoć borcima-braniteljima koji se nalaze u teškoj ekonomsko-socijalnoj situaciji.