Administrativni postupci

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor za visoko obrazovanje
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MONM.SVON.05
VODJENJE REGISTARA O STUDENTSKIM ORGANIZACIJAMA NA PODRUČJU KS
Vođenje evidencije studentskih organizacija, radi ostvarenja društveno korisnih potreba studenata.
Ministarstvo privredeDirekcija za turizam
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MP.DT.01
IZDAVANJE ISKAZNICE ZA TURISTIČKOG VODIČA
Izdavanje iskaznice turističkog vodiča u skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti i Pravilnikom o izdavanju iskaznice turističkog vodiča – evidencija izdatih iskaznica.
Ministarstvo privrede
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MP.KM.01
PRISTUP INFORMACIJAMA
Slobodan pristup informacijama koje se nalaze u posjedu Ministarstva finansija KS, transparentnost trošenja javnih prihoda kao i radi ostvarenja i zaštite prava podnosioca zahtjeva”
Ministarstvo privredeSektor za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MP.SIE.01
SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI REZANJA DRVETA
Davanje saglasnosti privrednom društvu za obavljanje djelatnosti rezanja drveta
MP.SIE.02
DOZVOLA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE
Obezbijediti da se privrednim društvima omogući dobijanje dozvole za eksploataciju uz prethodno ispunjenje zakonom propisanih uslova.
MP.SIE.03
DOZVOLA ZA POTPUNU I TRAJNU OBUSTAVU EKSPLOATACIJE MINERALNE SIROVINE
Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za dobijanje dozvole za potpunu i trajnu obustavu eksploatacije mineralne sirovine u skladu sa zakonom.
MP.SIE.04
DOZVOLA ZA IZVOĐENJE RADOVA PREMA RUDARSKOM PROJEKTU
Dobijanje dozvole za izvođenje radova prema rudarskom projektu uz prethodno ispunjenje zakonom propisanih uslova
MP.SIE.05
DOZVOLA ZA UPOTREBU RUDARSKIH OBJEKATA, POSTROJENJA, UREĐAJA I INSTALACIJA – UPOTREBNA DOZVOLA
Obezbijediti da se privrednim društvima omogući dobijanje dozvole za upotrebu rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija – upotrebna dozvola uz prethodno ispunjenje zakonom propisanih uslova
MP.SIE.07
KONAČNA DOZVOLA ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA
Dobijanje konačne dozvole za izvođenje rudarskih radova uz prethodno ispunjenje zakonom propisanih uslova.
MP.SIE.08
ODOBRENJE ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
Obezbijediti da se odobrenje za geološka istraživanja vrši na način kojim će biti ispunjeni svi važeći propisi iz oblasti geoloških istraživanja, koncesija, zaštite okoliša i zaštite ljudi i opreme.
MP.SIE.10
ODOBRENJE ZA USTUPANJE REZULTATA IZVEDENIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA MINERALNE SIROVINE
Obezbijediti da se rješenje o potvrđivanju količina i kvaliteta mineralne sirovine za geološka istraživanja može prenijeti na drugo privredno društvo za slučaj da je to u interesu privrednih društava i Kantona Sarajevo.
MP.SIE.11
DODJELA KONCESIJE NA PREDMETU KONCESIJE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRIVREDE – SEKTORA ZA INDUSTRIJU I ENERGETIKU
Dodjela koncesije na predmetu koncesije. Osigurati da se postupak provede na transparentan, nediskiminatoran način.
MP.SIE.12
PRODUŽENJE UGOVORA O KONCESIJI
Produženje Ugovora o koncesiji pod uslovom potpuno ispunjenog koncesionog ugovora i na osnovu studije opravdanosti dodjele koncesije
MP.SIE.13
PRENOS UGOVORA O KONCESIJI
Prenos ugovora o koncesiji sa jednog na drugog koncesionara pod zakonom određenim uslovima.
MP.SIE.14
DODJELA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANJE I RAZVOJ STARIH I TRADICIONALNIH ZANATA – OBRTA
Očuvanje i poticaj razvoja tradicionalnih i starih zanata.
Ministarstvo privredeSektor za energetiku, industriju, rudarstvo i prirodne resurse
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MP.SIE.06
PRIVREMENA DOZVOLA ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA
Dobijanje privremene dozvole za izvođenje rudarskih radova uz ptethodno ispunjenje zakonom propisanih uslova.
MP.SIE.09
RJEŠENJE O POTVRĐIVANJU KOLIČINA I KVALITETA MINERALNE SIROVINE
Obezbijediti da se rješenje o potvrđivanju količina i kvaliteta mineralne sirovine za geološka istraživanja izda u skladu sa Zakonom i važećim propisima iz oblasti geoloških istraživanja, koncesija, zaštite okoliša i zaštite ljudi i opreme.
Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MP.SPVŠ.01
SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA, SADNOG MATERIJALA, PRESADNICA I MICELIJA JESTIVIH I LJEKOVITIH GLJIVA
Svrha postupka je utvrđivanje uslova za upis u Registar uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva radi obavljanja djelatnosti
MP.SPVŠ.02
UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA
Svrha postupka je utvrđivanje uslova za upis u Registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala radi obavljanja djelatnosti
MP.SPVŠ.03
PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U NEPOLJOPRIVREDNE SVRHE
Stvaranje administrativnog postupka: Provođenje postupka o utvrđivanju uslova i donošenje Rješenja o davanju saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.